Čo je inventorová klimatizácia?

Invertorová technológia patrí medzi najnovšie technológie týkajúce sa elektromotorov kompresorov. Invertor sa používa na riadenie rýchlosti motora kompresora tak, aby sa teplota plynule regulovala. Čiže sú synonymom pre úsporu energie.

Jednotky s inverterom majú pohon s premenlivou frekvenciou, ktorý obsahuje nastaviteľný elektrický menič na reguláciu otáčok elektromotora. Pohon konvertuje vstupný striedavý prúd a potom moduláciou v elektrickom meniči produkuje prúd požadovanej frekvencie. Mikrokontrolór môže odoberať každú teplotu okolitého vzduchu a prispôsobiť rýchlosť kompresora. Vzduchotechnické jednotky meniča majú zvýšenú účinnosť v porovnaní s tradičnými klimatizačnými zariadeniami, predĺžená životnosť ich častí a ostré výkyvy zaťaženia sú eliminované. Vďaka tomu sú klimatizácie do bytu tichšie, s nižšími prevádzkovými nákladmi a menšou šancou na poškodenie. Klimatizačné jednotky meniča môžu byť drahšie ako kondenzátory s konštantnou rýchlosťou, ale to je vyvážené nižšími nákladmi za spotrebovanú energiu. Doba návratnosti je približne 2 roky v závislosti od použitia.

Vďaka týmto technológiám si môžete dopriať príjemné teploty v byte alebo dome počas celého leta alebo zimy a nemusíte riešiť vysoké náklady. Správna klimatizácia vyrieši všetko za vás.