Poistenie úveru – ako sa vyhnúť neschopnosti splácania

Zobrať si dnes úver od banky je bežnou záležitosťou a pokiaľ nie ste nesolventný chronický dlžník a neplatič, dostanete ho naozaj ľahko. A ak ste aj dobrým klientom banky, tá vám vie ponúknuť aj dobrý úrok na už predschválený úver. Nemusí to byť síce pravidlo, ale dnes sa šikovný človek vie zorientovať tak, aby dostal dobrý úrok. Ako sa však zabezpečiť, aby ste svoje záväzky vedeli splatiť bez toho, aby vám raz hrozila exekúcia (nie z vašej viny)?

Nepodceňujte možnosť poistenia sa pri braní úveru

Keď si beriete úver, od banky dostanete automaticky aj otázku, či si chcete váš úver s poistením. Čo to znamená? Je to najmä pre prípad vášho úrazu alebo dlhodobej choroby, kedy by ste neboli schopní splácať svoje záväzky – ide teda o poistenie splácania mesačných čiastok a úrokov.

Nečakané životné situácie – úraz, autonehoda, dlhodobé alebo trvalé následky a práceneschopnosť, prepustenie zo zamestnania, v najhoršom prípade smrť – totiž vedia poriadne skomplikovať pravidelnosť mesačných splátok a následný život vás aj vašej rodiny počas doby splácania úveru (ten zvyknú banky ponúkať na dobu od 12 do 96 mesiacov, teda jeden až osem rokov).

Človek v prípade nešťastnej súhry okolností príde o svoj pravidelný finančný príjem a ak nemá nasporené na účte na roky dopredu – čo väčšina Slovákov naozaj nemá, a preto si berie úvery na kúpu potrebných vecí – je lepšie sa pre túto nepríjemnú možnosť poistiť. Je to síce pár eur navyše mesačne, ale v prípade potreby je to zábezpeka na nezaplatenie. Pretože v prípade nešťastia sa vám tých ušetrených pár eur na poistke naozaj nevyplatí.

Čo pokrýva takéto poistenie úveru? Na výber sú dva balíky

Pri žiadosti o úver a uzatvorení poistenia jeho splácania máte zvyčajne na výber dva balíky poistenia. Základný súbor poistenia vám kryje pracovnú neschopnosť, trvalú invaliditu a tiež najextrémnejšiu možnosť – úmrtie. Komplexnejšie balíky dopĺňajú aj vyššie spomínanú stratu zamestnania, a tým výpadok pravidelného finančného príjmu, z ktorého klient spláca úver aj s úrokmi. Výška poplatkov sa prirodzene odvíja od balíka, pri základnom je suma o čosi nižšia ako pri širšom súbore poistenia (ráta sa v percentách z čerpaného úveru, zvyčajne je to medzi 4 až 8 percentami).

Výhodou pri uzatváraní poistenia úveru je jednoduchý proces priamo pri vybavovaní úveru – čím zabijete dve muchy jednou ranou a ušetríte čas – a tiež fakt, že nemusíte absolvovať žiadnu prehliadku u lekára. Poistenie úveru uzavriete rýchlo a veľmi jednoducho priamo na mieste.

Aké sú podmienky pri plnení poistného krytia?

Poistnú udalosť treba najprv zahlásiť, nato majú banky aj poisťovne svoje oficiálne formuláre. Potom ide už len o typ poistnej udalosti a každý má svoje podmienky a predpisy. Pri pracovnej neschopnosti ide o to, aby doba jej trvania bola minimálne mesiac, teda 30 kalendárnych dní, to znamená vrátane víkendov a sviatkov.

Keď príde k trvalej invalidite, jej začiatok sa pre potreby poistného plnenia ráta odo dňa, kedy ju oficiálne uznala Sociálna poisťovňa a poistený klient, ktorý si nárokuje vyplácanie, musí predložiť rozhodnutie o priznaní trvalej invalidity. Pri úmrtí je to dátum úmrtia, tam sa nečaká na iný a v prípade straty zamestnania sa opäť jedná o minimálnu dobu nezamestnanosti a tou je minimálne 60 kalendárnych dní, teda dva mesiace bez zamestnania.

Myslite nielen na seba, ale aj na blízkych

Výpadok príjmu, strata zamestnania, invalidita alebo úmrtie sa netýka len vás ako klienta banky, ale ovplyvňuje aj vašich blízkych. Akékoľvek nesplácanie úveru a úrokov totiž padá  na plecia vašich najbližších príbuzných, či už manžela, manželky, detí či vašich rodičov. Preto pri úvahách o poistením úveru – v prípade, že nemáte životné poistenie, ktoré by túto situáciu zahŕňalo – treba myslieť aj nato. Poistenie úveru je tak dobrou investíciou pre bezproblémovú budúcnosť a pokojný spánok. Vďaka poisteniu aspoň viete, že ak sa vám už pre akúkoľvek hlúpu zhodu okolností alebo zlé rozhodnutie stane čosi zlé, nebudete mať na krku dlhy, exekútorov a ďalšie stresové podmienky. V dnešnom finančnom svete ponúkajú banky viacero možností poistenia a často krát dokážu plnohodnotne nahradiť poisťovňu, prípadne banky s poisťovňami pri poskytovaní poistenia spolupracujú.

Je rozumné myslieť vždy na poistenie, aj keď ho musíte zahrnúť do svojich mesačných platieb. Nikdy však neviete, kedy sa vám zíde...