tepelné čerpadlo

Vymeňte starý systém vykurovania za nový

Energetická kríza už nie je hrozbou budúcnosti, ale realitou. Každý musí konať. Slovensko je typické veľkým počtom vlastníkov rodinných domov. Ako vykurujete ten svoj?

Drahé vykurovanie domácnosti dnes trápi väčšinu Slovákov. K vysokým cenám sa pridáva aj hrozba nedostatku energetických zdrojov. Je čas na výmenu starého systému kúrenia za nový. Avšak aký si vybrať?

Takmer jednoznačnou voľbou je dnes tepelné čerpadlo

Kvôli cene a možnostiam inštalácie sa dnes majitelia rodinných domov rozhodujú medzi tepelným čerpadlom vzduch-voda a vzduch-vzduch. Nové tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má veľké množstvo výhod. Platí uňho to, čo u ďalších tepelných čerpadiel – 80 % energie získa zo zdroja, v tomto prípade zo vzduchu, a len 20 % z elektrickej siete. Jednoducho si teda porovnáte, koľko ušetríte za energie, hlavne v prípade, že vykurujete za pomoci elektriky.

Bojíte sa, že výmena starého systému vykurovania za nový je príliš zložitou?

Práve u tepelného čerpadla vzduch-vzduch to tak nie je. Čerpadlo sa inštaluje veľmi jednoducho. Nepotrebujete žiadne špeciálne rozvody. Umiestnite vonkajšiu a vnútornú jednotku, tá vnútorná potom priamo do miestnosti vyfukuje teplý vzduch.

Zložitejšie to býva u tepelného čerpadla vzduch-voda. Tam sa teplo prenáša do vody, ktorá následne cirkuluje v systéme kúrenia. Je to ideálne riešenie pre podlahové vykurovanie. U radiátorov však môže byť problém. Nutné si je uvedomiť, že ide o nízkoteplotný vykurovací systém. Preto môžu byť staré masívne radiátory pre tento systém nepoužiteľné a čakala by vás rekonštrukcia tohto systému.

Vyplatí sa výmena vykurovacieho systému?

V súvislosti s extrémnymi cenami energií aj s ich hroziacim nedostatkom sa už nehovorí o výhodnosti, ale o nutnosti jeho výmeny. Tepelné čerpadlá sú do budúcnosti najsľubnejšie. Ideálne je systém kúrenia s tepelným čerpadlom naplánovať s odborníkmi. Nájdete ich vo firme Eco3Energy zameranej na solárne panely, tepelné čerpadlá, rekuperácie a nechýba ani fotovoltika. Chceli by ste na nový vykurovací systém získať pomoc od štátu? Firma vám pomôže zapojiť sa do programu Zelená domácnostiam.