Bezpečné bývanie: Čo nám ho zaručí?

Bývať bezpečne nie je samozrejmosť. Neraz je za tým prezieravosť, dôraz na kvalitu a spoľahnutie sa na odborníkov. Skrátka, bez spoľahlivých bezpečnostných prvkov to dnes už nejde.

Ako eliminujeme bezpečnostné riziká, aby sme sa mohli doma cítiť skutočne nikým neohrození?

Dôraz na kvalitu bezpečnostných prvkov

Podmienkou, ako dosiahnuť efektívnu úroveň zabezpečenia bytu aj domu je prepojenie niekoľkých úrovní, respektíve druhov bezpečnostných systémov. Pozornosť venujeme nielen dverám, ale aj kľučkám na dvere, kovaniu, všetko pravdaže s ohľadom na mieru zaistenia nehnuteľnosti.

Ochrana majetku: Stavte na bezpečnosť!

Na bezpečnosť nehnuteľnosti je dobré myslieť hneď od začiatku. A začať od piky, teda od výberu lokality, kde sa bude naša nehnuteľnosť nachádzať. Má to totiž výrazný  vplyv na stupeň jej zabezpečenia a voľbu bezpečnostných prvkov. Odporúča sa, aby ste pred kúpou bytu alebo domu zmapovali jeho okolie, tiež je užitočné mať informácie o tom, aká je vzdialenosť od centra, respektíve od mesta, ak ide o nehnuteľnosť na dedine, poznať urbanistickú štruktúru danej štvrte, hustotu obyvateľov a pozisťovať, čo sa dá aj o prípadných budúcich susedoch. Toto všetko následne ovplyvní investície do bezpečnosti vášho bývania, ako aj rozhodovanie, či uprednostniť bezpečnostné dvere s kvalitným bezpečnostným kovaním alebo vám postačia klasické vchodové dvere bez špeciálnych bezpečnostných prvkov.

Bezpečnosť bývania a faktory, ktoré naň vplývajú

Pri kúpe bytu sa vo všeobecnosti odporúča vyhnúť sa prízemným bytom. Je to z dôvodu, že je do nich ľahší prístup. Pokiaľ ide o vonkajšie okolnosti vplývajúce na bezpečnosť bytu, patrí sem kvalita verejného osvetlenia, prístupový systém do bytového domu, osvetlenie spoločných nebytových priestorov. Bezpečnosť zvyšuje aj prípadný kamerový systém v bytovke. Tu je dôležitá predovšetkým spolupráca všetkých obyvateľov bytového domu, iba tak bude váš byt, aj za pomoci tých najkvalitnejších bezpečnostných vložiek, skutočne bezpečným a pohodovým miestom pre život.