Je veľký cenový rozdiel medzi 5-komorovými a 7-komorovými oknami?

Často ľudia nevedia hlavné rozdiely v parametroch okien a nevedia rozlíšiť, aký je rozdiel medzi oknami, ktoré sú 5, 6, 7 komorové, bez toho aby sa obrátili na radu odborníkov. My vám povieme, aký je hlavný rozdiel medzi týmito oknami a takisto to, aký je rozdiel v ich kúpnej cene. U okien je dôležitá stavebná hĺbka okien, ktorá narastá prevažne s hĺbkou resp. počtom komôr. To sa potom patrične odráža aj na cene.

 

Čím viac komôr, tým lepšie

Vo všeobecnosti platí, že čím viac komôr plastové okno má, tým viac je kvalitnejšie, resp. lepšia je jeho izolácia. V praxi sa dá povedať, že rozdiel medzi 5 a 7 komorovým oknom je určite menší ako rozdiel medzi 3 a 5 komorovým oknom.

Znamená to že rozdiel medzi cenou 5-komorového a 6 komorového okna je menší , ako rozdiel v cene 3 komorového a 5 komorového okna. Počet komôr ale neznamená všetko. Okrem neho sú dôležité aj ďalšie parametre. Prečo je ale dôležité vybrať si hrubší profil? Nielen pre lepšiu tepelnú izoláciu, ale takisto pre vyššiu stabilitu konštrukcie okien.

 

Izolácia a stabilita

Počet komôr v profile okna, by sa dal definovať ako počet vzduchotesných vrstiev, nachádzajúcich sa medzi vnútornou a vonkajšou plochou okna. Čím viac komôr okno má, tým lepšia je jeho izolácia a stabilita. Na trhu sa dnes často stretávame s 3 až 8 komorovými oknami.

Čo sa týka ceny , čím kvalitnejšie sú okná, tým je vyššia aj ich cena.  Je ale lepšie si priplatiť za okná, ktoré majú viac komôr, ako za tie, ktoré ich majú podstatne menej. Na trhu dnes nájdete široké spektrum výrobcov ale takisto aj okien, z ktorých si môžete vyberať.