Aké výhody so sebou prináša inžiniering?

Nechcete pokúšať trpezlivosť vybavovaním všetkých povolení ku stavbe a mrhať svoj čas na úradoch? Pomôcť vám môže inžiniering a ponuka služieb v tejto oblasti.

Čo je to inžiniering

Inžiniering predstavuje inžiniersku činnosť v stavebníctve. Táto činnosť môže byť zamieňaná s projektovou činnosťou, ale nenechajte sa nachytať.

Inžiniering je komplexný súbor odborných činností potrebných pre kvalitné zabezpečenie prípravy a samotnej realizácie výstavby. Zjednodušene povedané - ide o zastupovanie klienta na príslušných inštitúciách vo veci prípravy potrebnej dokumentácie a zabezpečenia stanovísk k stavbe.

Inžiniering ako únik z bludného kruhu nekonečných stavebných povolení

Inžiniering 2Plánujete si postaviť dom? Nezáleží na tom, či bude navrhnutý na mieru alebo vybraný z katalógu, každej stavbe predchádza vybavenie množstva potrebných záležitostí.

Romantické predstavy o budúcom dome sa väčšinou rozplynú už na začiatku po zistení, čo všetko je nutné zabezpečiť. Postavenie nového domu je investícia na celý život a nie je len o vybavovaní hypotéky a zariaďovaní interiéru či exteriéru. Kým sa dostanete do fázy nakupovania nábytku a dolaďovania farieb, čaká vás množstvo papierovačiek. Práve od toho vás dokážu odbremeniť inžinieringové služby.

Inžiniering je spôsob, ako uniknúť pred mnohými rozhodnutiami a povoleniami k stavbe. Najväčšou výhodou takýchto služieb je vybavenie všetkých záležitostí na jednom mieste – v kancelárii.

Stačí si nájsť spoľahlivú projekčnú kanceláriu, ktorá vám zabezpečí doklady k vydaniu stavebného povolenia, územného a kolaudačného rozhodnutia, a podklady k ďalším povoleniam pre uskutočnenie stavby, odstránenie stavby alebo iné potrebné dokumenty.

V prípade potreby by vám projekčná kancelária mala navrhnúť aj projekt domu, jeho osadenie, potrebné prípojky alebo tiež certifikát energií nevyhnutný pre kolaudáciu stavby.

Aké sú tri základné úradné kroky na ceste za vysnívaným domom?

Pred začatím akejkoľvek stavby je nevyhnutné mať stavebné povolenie. Je časovo limitované a svoju platnosť stráca, ak sa stavať nezačne do 2 rokov od jeho právoplatnosti. Platí to v prípade, že nebolo určené stavebným úradom inak.

Územné rozhodnutie vydáva stavebný úrad navrhovateľovi na základe výsledkov územného konania. Územným konaním je konanie rozhodujúce o umiestnení stavby.

Po ukončení stavby prichádza na rad kolaudačné konanie. V ňom stavebný úrad skúma dodržanie vopred stanovenej dokumentácie stavby a vydáva dlho očakávané kolaudačné rozhodnutie. Ním povoľuje využívať stavbu na účel, na ktorý bola postavená - v prípade rodinného domu to znamená nasťahovanie a užívanie si pohody v novom teplom hniezde domova.

zdroj foto: bigstockphoto.com