Poriadok v záhrade pre každého

Robenie neporiadku a hromadenie smetí je jednou z vlastností ľudského rodu od počiatku. A dodajme, že veľmi užitočnou vlastnosťou. Z odpadu totiž dokážeme rekonštruovať históriu ľudstva až k počiatkom. Skutočne, fascinujúce objavy ako Tutanchamónova hrobka vypovedajú o histórii najvyššej triedy spoločnosti.

Smetisko však vypovedá o celej spoločnosti. O tom, čo mali na obed ľudia v praveku, alebo čo si obliekal stredoveký mešťan. Všetko sa dá nájsť v odpade.

A odpad produkujeme doteraz. Bohužiaľ. Bohužiaľ aj preto, že priemerný Slovák vyprodukuje v súčasnosti za týždeň toľko odpadu, čo praveký Slovák za celý život.

Bohužiaľ na druhú je popis situácie, ktorú sme tiež zdedili po predkoch. Tí svoj odpad zvykli vysýpať kdesi pod plot, alebo do jamy, jarku či potoka. Nikoho to pred sto rokmi netrápilo, veď sa spotrebúvalo takmer všetko, plasty neexistovali, sklo sa na dedine veľmi nepoužívalo  (a 95 percent Slovenska bola dedina) a tak ako odpad zostali možno nejaké črepy z rozbitých hrncov. Čo však povedať človekovi, ktorý (súc pri zdravom rozume) robí s odpadom presne to isté, čo jeho prastarý otec. Vysype ho do lesa, či k potoku. Ibaže nie len “inertný” odpad, ale úplne všetko. A to v dobe, keď z každého druhého obecného či mestského letáku bombardujú samosprávy občanov povinnosťou recyklovať a separovať.

Bodaj by nebombardovali. V rámci boja proti hromadeniu odpadu v najbližších rokoch vzrastú ceny za ukladanie neseparovaného odpadu. A dosť podstatne. Je preto v spoločnom záujme obcí aj nás všetkých, aby sa odpad separoval.

A pritom je to také jednoduché. Obce aj predajcovia ponúkajú nie len obyčajné popolnice na komunálny odpad, ale aj množstvo ďalších nádob, ktoré sa dajú používať na separovanie odpadu v bytoch aj rodinných domoch. Odpadkové koše viacerých druhov sa ponúkajú v sadách, kde sú jednotlivé druhy triedeného odpadu oddelené pekne podľa farieb: čierna na zmesový odpad, žltá na plasty, zelená na sklo, modrá na papier. To je štandard, ktorý pozná celý svet. Kto nemá priestor na štyri nádoby, môže použiť aj jednoduchšie systémy, v ktorých sú použité dva odpadkové koše na separovaný odpad.

Ani organizátori väčších podujatí nemusia zostať zaskočení. Na obecnú zábavu, ktorá sa koná raz do roka nemusia kupovať sadu smetných košov. Stačí stojan na separovanie, ktorý má farebne odlíšené vrchnáky. Do neho sa podľa potreby nasadzujú vrecia na odpad.

Okrem separovania a tým pádom šetrenia prírody (a ako sme už spomenuli) a obecnej kasy sa smetné nádoby dajú používať aj iným spôsobom, aj keď tu sa už jedná skôr o sociálne inžinierstvo. Ale opäť je to v záujme človeka a jeho zdravia, takže ho spomenieme. Vyčlenenie zón na fajčenie a popolníky na vzdialených miestach môžu prispieť nielen k obmedzeniu pasívneho fajčenia, ale aj k rozhodnutiu prestať fajčiť u fajčiarov.