Rizikové poistenie vám pomôže preplatiť náklady v nečakaných situáciách

Nikto nepochybuje o tom, že raz sa naša púť na tomto svete skončí. Bohužiaľ, nie všetci sa však dožijeme požehnaného veku staroby a umrieme pokojne v spánku. Mnohých z nás postihne ťažký úraz, alebo ochorieme na rôzne závažné choroby. V dôsledku toho sa náš život skráti a náklady na našu záchranu nás oberú aj o tie posledné úspory.

Bohužiaľ, je to smutná realita a my sa jej musíme postaviť čelom, pretože nič iné nám ani nezostáva. Nie vždy však tomu bolo tak. Zdravšie životné prostredie, zdravšia strava a veľa pohybu dopriali ľuďom dožiť sa častokrát vysokého veku. Postupne sa však situácia menila  v istom zmysle k horšiemu.

Ako dôsledok priemyselnej revolúcie nastúpila industrializácia. Pribudli vážne úrazy v dôsledku dopravných nehôd, pribudol všadeprítomný stres, srdcovocievne a onkologické  diagnózy... Inak povedané, za súčasnú podobu života platíme stále väčšiu daň.

Kedysi sme žili zdravšie a plnohodnotnejšie

Treba povedať, že pred takými sto rokmi naši starí rodičia skoro naozaj nepoznali to, čomu dnes hovoríme civilizačné ochorenia. Lenže po druhej svetovej vojne sa všetko zmenilo. Začalo sa s masívnym ošetrovaním poľnohospodárskych plodín a lesov chemickými látkami, čo malo za dôsledok aj prudké zvýšenie onkologických ochorení.

Aby toho nebolo dosť, ku koncu deväťdesiatych rokov sme sa v bývalom Československu stali nechcenými lídrami v počte srdcovocievnych ochorení a následných úmrtí na ne. Zdevastovaná príroda, hektický spôsob života sa neblaho (a hlavne natrvalo) podpísali na našom zdravotnom stave.

Súčasnosť nám síce predlžuje vek, no sme chorľavejší

V súčasnosti sa teda napriek nespochybniteľnému pokroku v medicíne a osvete v oblasti stravovania, stále boríme s veľkým množstvom civilizačných ochorení, ktoré môžme zadeliť do troch veľkých skupín: kardiovaskulárnych, onkologických a psychiatrických. Ich závažnosť spočíva vo výraznom skracovaní ľudského života, enormných nákladov na liečbu a nákladov na zachovanie istej kvality života v domácnostiach, prípadne sanatóriách.

Bežný človek na Slovensku si len s ťažkosťami môže dovoliť zaplatiť častokrát drahé lieky zo svojho biedneho platu, alebo invalidného dôchodku – hlavne ak ho ochorenie nadobro vyradilo z plnohodnotného života.

Verejné poistenie sanuje len istú nevyhnutnú časť nákladov na liečbu a pooperačnú starostlivosť. Nehovoriac o tom, že na Slovensku chýbajú špecializované zariadenia, kde by sa ťažko chorým pacientom dostávala adekvátna pozornosť.

Rizikové poistenie je v dnešných časoch priam nutnosť

Práve preto, že v dnešnej dobe je riziko vážneho úrazu, choroby a predčasnej smrti veľmi vysoké, je vhodné sa pre tieto neblahé eventuality poistiť – ide o tzv. rizikové poistenie. V prípade smrti sa často stáva, že ľudia blízki zosnulému človeku majú zrazu nečakané výdaje. Napríklad otec, živiteľ rodiny, v produktívnom veku zahynie v dôsledku autohavárie a jeho manželka a deti tak zostanú bez dôležitej časti príjmov do spoločnej domácnosti.

Nemaľujme si svet naružovo – aj tie lepšie situované rodiny majú na krku rôzne spotrebné úvery a hypotéky. Naozaj málokto si môže dovoliť ukázať prstom na nejaký tovar a vyplatiť ho priamo z vrecka. Rizikové poistenie na toto pamätá a ak nastane v rodine spomínaná smutná udalosť, poisťovňa preplatí náklady na pohreb, vyplatí bankám potrebnú časť peňazí.

Macošské správanie štátu musia zachraňovať súkromné poisťovne

Všetci vieme ako sa k nám zachová štát ak nás postihne vážny úraz. Verejné zdravotné poistenie, ktoré si človek platí po celý život, ani zďaleka nestačí na všetky potrebné úkony v zdravotníckych zariadeniach. Aspoň tak o tom vravia naši politici.

Po troch týždňoch nás spravidla lifrujú domov, alebo do rôznych ústavov, kde sme iba na ťarchu rodinných príslušníkov a personálu. Pri vážnych a spravidla dlhotrvajúcich chorobách sa toto tvrdenie iba znásobuje. Drahé zahraničné lieky, infúzie, skryté poplatky za vyšetrenie sú toho plným dôkazom.

Práve preto je mimoriadne vhodné zakúpiť si poistenie, ktoré by vám pomohlo preplatiť vynaložené náklady. Okrem iného, výhoda takéhoto poistenia spočíva v tom, že je určené výhradne na poistenie. Žiadna sporiaca časť a žiadne poplatky, o ktorých ani neviete kam idú. Ďalšou výhodou je aj to, že na jednu zmluvu môžete poistiť viacerých ľudí, napríklad celú vašu rodinu.

Poistite sa čo najskôr, môžete iba získať

Ani vám nemusíme pripomínať, že najvhodnejšie sa je poistiť hneď ako začnete byť ekonomicky činní. Iba takto sa vám naakumuluje potrebná suma na poistnom účte. Pretože ak by ste si začali platiť rizikové životné poistenie v neskoršom veku, aby sa vám výsledný efekt oplatil, stála by vás mesačná platba podstatne viac.

Ak dôjde k nepríjemnej situácii, bude vám, alebo v najhoršom prípade vašim pozostalým, vyplatená finančná kompenzácia – tzn. sumu, na ktorej ste sa dohodli pred podpisom poistnej zmluvy. V prípade záujem navštívte vašu poisťovňu osobne, alebo si zakúpte rizikové poistenie online cez internet.