Sú vaši zamestnanci leniví? Motivujte ich!

Nie vždy sa nám chce na pracovisku podať prvotriedny výkon. Žiaľ, v mnohých prípadoch je to spôsobené aktuálnou atmosférou na pracovisku, kedy môže jeden zamestnanec výrazne ovplyvniť náladu iného zamestnanca. Pokiaľ je váš kolega znudený a unavený, automaticky sa budete podobne cítiť aj vy, čo sa následne prejaví na nízkom pracovnom výkone. Skúste sa však vžiť do situácie, kedy je na pracovisku uvoľnená atmosféra, kolegovia pracujú na plné obrátky a snažia sa podať ten najlepší výkon. Vy sa taktiež budete snažiť pracovať najlepšie ako viete, veď kto by chcel byť horší, no nie? Aj keď sa nie vždy správame úplne logicky, naše emócie vedú k optimálnym a lepším výsledkom.

Stopercentné pracovné nasadenie môže byť ovplyvnené kolegami

Prenájom priestorov Bratislava by malo byť efektívnym pracovným prostredím, kde budú môcť zamestnanci podať ten najlepší výkon. Akonáhle sa však kolegovia vyhýbajú práci a ich úsilie je minimálne, nastane rovnaký efekt v prípade celého tímu. Naopak, ak zamestnanci uvidia, že je nasadená vysoká pracovná morálka, celý tím bude motivovaný k tomu, aby konal rovnako, a teda najlepšie ako vie.

Dá sa zvýšiť tempo práce?

Ak máte pocit, že kancelária Žilina je len akýmsi miesto, kde sa vaši zamestnanci ulievajú, snažte sa zvýšiť tempo na pracovisku. Odmeňte tých najlepších zamestnancov, motivujte ich a uvidíte, že i zvyšok tímu bude efektívnejší. Na základe viacerých prieskumov bolo totiž dokázané, že pracovné prostredie vplýva na individuálne úsilie. Ak je jeden človek lenivý, prenájom priestorov Košice môže vzísť na zmar. Manažéri by mali stanoviť každému zamestnancovi určitý cieľ a zároveň ho podporiť vo svojich vlastných záujmoch. V opačnom prípade existuje vysoká šanca zániku spoločnosti – veď kto by chcel mať na krku prebytočných zamestnancov, ktorí by nevykazovali žiadne pracovné výsledky?