Veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá patria smart batériové úložisko brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia od FUERGY už úspešne využívajú aj také spoločnosti ako Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Smart batériové úložisko brAIn – viac než len skladovanie solárnych prebytkov

Naše batériové úložisko brAIn sa počas celého dňa priebežne nabíja a vybíja, aktívne sa snaží pomáhať sústave a tým generovať čo najväčší finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Dokáže preto fungovať aj bez kombinácie s fotovoltikou. Nefunguje tedla len ako bežné úložiská, ktoré iba pasívne uskladňujú solárne prebytky. 

Rack verzia

  • Vhodný pre malé a stredné podniky alebo kancelárske budovy s ročnou spotrebou elektriny do 50 MWh
  • Kapacita batérie od 12 kWh do 33.6 kWh
  • Trojfázové napájanie

Flexibilita brAIn – regulácia technológií s okamžitými úsporami

Toto riešenie je inštalované napríklad aj pre tepelné čerpadlá v Národnom futbalovom štadióne alebo pre oblúkovú pec v Železiarňach Podbrezová, kde správne načasované vypínanie pece, a tým aj znižovanie odberu v čase nedostatku energie v sústave šetrí mesačne státisíce eur.

Úložisko brAIn s kapacitou 864 kWh financované dodávateľom energie Slovenské elektrárne - energetické služby pre spoločnosť Audia Plastics v rámci modelu Energia ako služba 

Energia ako služba – úložisko bez vstupných nákladov

Práve vďaka dosahovaným finančným a technickým ukazovateľom vie FUERGY ponúknuť úložiská brAIn v rámci modelu Energia ako služba (z angl. Energy as a Service, alebo EaaS) aj firmám, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu vlastného batériového úložiska. Úložisko v tomto prípade financuje FUERGY alebo tretia strana. 

Celé riešenie je zákazníkovi inštalované zadarmo, zatiaľ čo softvér FUERGY ho samostatne riadi a generuje finančný efekt. Podiel z celkového efektu však ide aj samotnému zákazníkovi, keďže práve jeho energetická optimalizácia (výroba a spotreba energie) poskytuje priestor na energetickú reguláciu. V celom optimalizačnom procese hrá dôležitú úlohu a je za ňu aj patrične odmenený.

Webová aplikácia pre zákazníkov služby flexibilita brAIn