Kvalitne vypracovaný a zaujímavý projekt domu? Zverte ho do spoľahlivých rúk

Ako získať jedinečný a zaujímavý projekt domu? Nájdite si kvalitného architekta a dajte mu šancu ukázať, čo v ňom je. Vyhraďte si k tomu aj dostatok priestoru na spoluprácu s ním. Ak nemáte jasnú predstavu o svojom dome, môžete siahnuť po projekte z katalógu. V každom prípade by ste však mali vedieť, čo taký projekt musí obsahovať.

Zoznámte sa, projekt domu

Pod projektovou dokumentáciou, podľa ktorej sa bude výstavba vášho domu realizovať, sa ukrýva súbor výkresov a textovej dokumentácie. Projekt domu by mal obsahovať všetko, čo sa spája s výstavbou domu z časového hľadiska. Tieto výkresy slúžia na technické dorozumievanie sa medzi stavebníkom, úradmi, odbornými pracovníkmi a tiež aj inými zúčastnenými, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na stavbe.

Projekt domu samozrejme musia vypracovať odborne spôsobilé osoby, teda architekti a stavební inžinieri. Ak neviete, čo všetko treba na úradoch vybaviť, nie je na škodu dohodnúť sa s architektonickou kanceláriou, aby vybavili územné rozhodnutie či iné potrebné povolenia za vás. Hoci to nebude zadarmo, môžete sa spoľahnúť na ušetrené nervy i čas.

Architektonická štúdia

Prvou fázu projektu domu je architektonická štúdia, ktorá je vlastne úplne prvotným stvárnením zámeru do konkrétnej podoby v priestore. Budúci majiteľ domu si tak dokáže predstaviť, ako by to mohlo vyzerať. Architektonická štúdia by mala obsahovať architektonické, urbanistické aj dispozičné riešenie domu.

Kým v minulosti sa vytváral model domu, dnes sa uprednostňuje skôr počítačom vytvorená vizualizácia. Vďaka tomu by nemalo nastať nedorozumenie či sklamanie. Súčasťou architektonickej štúdie môžu byť aj náčrty technických riešení neštandardných konštrukcií. Čo však nesmie chýbať, je technická správa, v ktorej sú vysvetlené dispozičné vzťahy priestorov, materiály potrebné na výstavbu, objasnená zastavanosť pozemku i plochy miestností a tiež možnosti napojenia na inžinierske siete. Architektonická štúdia je tou najdôležitejšou etapou a závisí od nej vydanie stavebného povolenia i územného rozhodnutia.