Päť výhod, ktoré vám prinesie znalosť cudzieho jazyka

Nech sa už naučíte cudzí jazyk v ktorejkoľvek kvalitnej škole, spolu s vystaveným certifikátom si svojou znalosťou cudzej reči odnesiete aj celý rad benefitov. Znalosťou cudzieho jazyka sa vám zmení súkromný aj profesionálny život. Prinášame päť dôvodov, pre ktoré sa oplatí naučiť sa spíkovať, sprechovať či rozumieť po španielsky…

Výber jazykových škôl v Bratislave je veľký, preto hneď nepodľahnite výhodnej cenovej ponuke alebo premyslenému marketingu. Každá jazyková škola či akadémia by mala mať na svojom webe kompletné informácie o lektoroch, ich kvalifikácii, ponuke kurzov či možnostiach metodiky. Dobre si preštudujte, aké certifikáty absolventom vystavujú a aké akreditácie získali.

Ideálne je, ak má škola platnú akreditáciu jednak od nejakej štátnej inštitúcie na Slovensku a zároveň aj zo zahraničia. Takou je v Bratislave napríklad Volis Academy, v ktorej sa cudzí jazyk učili aj Patrik Vyskočil či tanečník Peter Modrovský.

1. Jednoduchšia cesta k vysnívanému zamestnaniu

Začneme tým úplne základným, väčšie jazykové znalosti rovná sa väčšia šanca uplatniť sa na trhu práce. Len výnimočne sa môžete stretnúť so zamestnaním, v ktorom sa nevyžaduje ovládanie cudzieho jazyka. Ak máte angličtinu či nemčinu v malíčku slovom i písmom - možnosti na dobrý job sa vám okamžite rozšíria. Nehovoriac o tom, že sa môžete dostať na zahraničné služobné cesty či zaujímavé konferencie, o ktorých kolegovia bez znalosti cudzej reči môžu len snívať.

2. Možnosti života v zahraničí

Láka vás predstava života v zahraničí? Po absolvovaní kurzu budete k tomuto snu o poriadny kus bližšie. Človek, ktorý sa vie v cudzine dorozumieť, je sebavedomejší, dravejší a je to aj vidieť. Štart v cudzej krajine bude podstatne jednoduchší, keď vás nebude rozdeľovať jazyková bariéra. Navyše máte predpoklad rýchlejšie si nájsť zamestnanie, zžiť sa s novou kultúrou a miestnymi zvykmi.

3. Ľahký prístup k informáciám

Informácie sú v súčasnom svete komoditou. Potrebujeme ich všetci a každý deň. V momente, ako človek začne ovládať cudzí jazyk, otvorí sa mu obrovské množstvo nových príležitostí. Už sa nemusí spoliehať len na domáce zdroje, informácie si zručne dohľadá aj v cudzom jazyku. Ak mu nestačia novinky z našich médií, nie je nič jednoduchšie ako dohľadať si ich v angličtine či nemčine. Chcete absolvovať online kurz v oblasti, ktorá vás zaujíma, no v slovenčine nie je? Pre človeka ovládajúceho cudzí jazyk žiaden problém.

4. Spoznanie kultúry daného národa

Rozširovanie jazykových znalostí ide ruka v ruke s rozširovaním vedomostí o iných kultúrach. Každý národ má vlastnú históriu či miestne zvyky, ktorými sa môže diametrálne odlišovať od toho nášho. Vďaka ovládaniu cudzieho jazyka, či už počas dovolenky alebo pobytu v zahraničí, si dokážete oveľa lepšie vychutnať danú kultúru, porozumieť názorom miestnych ľudí a spoznať krajinu ako takú.

Okrem toho sa vyhnete aj nepríjemným situáciám, keď turisti či dovolenkári používajú v komunikácií s domácimi určité slová a frázy bez toho, aby hlbšie chápali ich význam a zmysel.

5. Trénovanie pamäte a zlepšenie činnosti mozgu

Viaceré štúdie už preukázali, že učenie sa cudzieho jazyka je výborný spôsob, ako začať trénovať pamäť. Na mozog sa môžeme totiž pozerať ako na sval, čím viac sa bude trénovať, tým lepší výkon bude podávať. Zistilo sa tiež, že tí, ktorí sa venujú štúdiu cudzích jazykov, majú nižšie riziko výskytu viacerých vážnych ochorení, ako napríklad demencia či Alzheimer. Čím viac jazykov teda budete ovládať, tým zdravší budete. Okrem toho sa u ľudí zlepšujú aj ostatné kognitívne poznávacie procesy, čiže popri tréningu pamäte sa zdokonaľuje aj vnímanie a koncentrácia, ale taktiež aj fantázia, kreativita a myslenie. Podľa niektorých prieskumov dokonca takýto ľudia lepšie zvládajú multitasking a urobiť rýchle rozhodnutie je pre nich jednoduchšie.

Znalosť cudzieho jazyka má pozitívny vplyv i na deti, sú viac sebavedomé, komunikatívnejšie, nehovoriac o celkovom posune v rámci spomínaných kognitívnych schopností. Tieto jazykové vedomosti prekvapivo pôsobia i na materinský jazyk, deti začnú lepšie rozumieť gramatike a taktiež sa posilní ich čítacia schopnosť.