Najväčšie katastrofy spôsobené tornádom

Najväčšie katastrofy spôsobené tornádom

Mnohé fenomény počasia lákajú ľudí kvôli svojej ohromnej sile. Medzi tieto fenomény bez pochýb patria tornáda. Tie sa vyskytujú hlavne na území Spojených štátov amerických. Občas tornádo udrie aj tam, kde by ste jeho vyčíňanie neočakávali. O tejto anomálii sa presvedčili minulý rok naši českí susedia. Čo Česi prežili bol len slabý odvar v porovnaní s najväčšími škodami napáchanými tornádom, ktoré zaznamenali historici.

Akú silu majú jednotlivé stupne tornáda

V USA majú vyvinutý celý systém varovaní pred tornádami. U nás takýto systém absentuje, a preto sa musíme spoliehať na predpovede počasia alebo meteostanice. Na meranie sily tornáda sa používa tzv. Fujitova stupnica. Táto stupnica rozdeľuje tornáda do piatich skupín od F0 až po F5. Najsilnejšie tornáda tvoria len 2 % zo všetkých zaznamenaných tornád. Pre bližšiu predstavu uvádzame celú stupnicu aj so silou vetra: F0 vietor do 117 km/h, F1 vietor od 117 do 180 km/h, F2 vietor od 180 do 252 km/h, F3 vietor od 252 do 332 km/h, F4 vietor 332 až 418 km/h, F5 sila vetra väčšia ako 418 km/h. Už tornádo o sile F2 dokáže napáchať extrémne škody, ničí obytné budovy a vyvracia stromy. Pri F3 lietajú v povetrí automobily a silnejšie tornáda odnášajú celé domy presne tak, ako ste to mohli vidieť v mnohých dramatických filmoch.

Varovanie pred tornádom

Na miestach so zvýšeným výskytom tornád majú dané krajiny vybudované celý systém varovaní. Tento systém upozorní ľudí na príchod tornáda niekoľko hodín vopred. Majú tak šancu sa skryť a ochrániť svoj majetok. V našich končinách našťastie tornáda nevyčíňajú, ale so silným vetrom sa stretávame pomerne často. Samozrejme, že aj naši meteorológovia vedia predpovedať vietor i víchricu. Ich predpovede môžete sledovať v televízii alebo na internete. Ak chcete mať presné predpovede stále po ruke, informovať vás bude vaša domáca meteostanica. Prístroje s vonkajšími senzormi, s prepojením na internet a na váš mobilný telefón sú veľmi presné. Takáto meteostanica sa vlastne stane vašim súkromným systémom varovania.

3 najväčšie katastrofy spôsobené tornádom

Pre vašu predstavu o tom, ako nebezpečné sú tornáda, vám prinášame krátku informáciu o troch najsilnejších tornádach v histórii ľudstva.

  • Najsilnejšie smrtiace tornádo zaznamenané v USA udrelo v roku 1925. Prešlo až tromi štátmi, a to Missouri, Illinois a Indiana. Dodatočne mu bol priradený až piaty stupeň Fujitovej stupnice. Tornádo zničilo viac ako 15 tisíc domov a zabilo 695 Američanov. Vysoký počet obetí sa pripisuje tomu, že v roku 1925 ešte neexistoval systém varovania.
  • Druhé miesto obsadilo tornádo z roku 1840, ktoré sa prehnalo štátmi Louisiana a Mississippi. Po jeho pustošení zostalo 317 obetí a vyše 100 zranených. Je však možné, že obetí bolo oveľa viac, keďže v minulosti bol monitoring škôd len v plienkach.
  • V roku 1896 opäť v štáte Missouri udrelo tornádo o sile F4, ktoré usmrtilo 255 ľudí. Sila vetra v tomto prípade presahovala vyše 400 km/h.

 

Zdroj: wikipedia.sk, weather.com