Nie je preklad ako preklad

Súčasnosť nám ponúka priam nekonečné možnosti. Kto chce, môže precestovať svet, ísť študovať na druhý koniec zemegule, obchodovať s partnermi naprieč kontinenty. Stačí mať odvahu a ovládať cudzie jazyky. Obzvlášť budovať obchodné vzťahy so zahraničnými partnermi je veľmi lákavé, no to si vyžaduje ozaj dobré znalosti cudzej reči. Nikde totiž neuspejete, ak lokálnym úradom či firmám predložíte dokumenty, ktoré nie sú napísané v ich úradnom jazyku. Dobrý preklad je základom, a tak ho rozhodne nepodceňujte.

Bežný verzus úradný preklad

A seba zbytočne nepreceňujte. To, že sa viete bez problémov dohovoriť po anglicky či v inom jazyku totiž ešte neznamená, že ste kompetentní zhotoviť preklady zmlúv či iné úradné formy prekladov. Zatiaľ čo preklad bežnej komunikácie nám dnes bez problémov preloží hocijaký internetový prekladač, s prekladmi zmlúv je to zložitejšie. Zmluva je predsa základom obchodnej spolupráce, určuje presné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, a tak musí byť napísaná v súlade s právnymi normami, t.j. úplne bezchybne. Je dôležité, aby sme si v tomto smere nechali poradiť. Profesionálni prekladatelia vedia, čo všetko má príslušný dokument obsahovať a vy sa tak nemusíte obávať nijakých nepresností. Aj drobná nejasnosť môže narobiť v zmluve obrovské problémy.

Rovnako obozretní treba byť pri ďalších typoch odborných prekladov. Špeciálne súdne preklady si vyžadujú osobitný, profesionálny prístup. Súdny preklad  je úradný preklad s pečiatkou, inak povedané aj úradne overený preklad. Úradne overené preklady sú špecifickou kategóriou prekladov využívajúcou sa v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich vyžadovať aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Úradný preklad je však potrebný aj pri dovezení auta zo zahraničia, prípadne, keď sa prihlásite na zahraničné štúdium, ďalej pri zmene trvalého pobytu či svadbe mimo Slovenska. Právnické osoby zasa využívajú úradné preklady pri hlásení sa do verejných súťaží, ako aj pri podpisovaní dôležitých zmlúv, kde potrebujú mať záruku, že zmluva je preložená presne podľa originálu.
Tieto preklady však môžu vykonávať len vysoko špecializovaní prekladatelia, ktorí ovládajú daný cudzí jazyk na skutočne odbornej úrovni.

Forma súdneho prekladu
Súdny preklad musí byť vždy trikolórou zviazaný s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to z dôvodu, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom.
V praxi existujú 3 možnosti, s čím sa môže preklad viazať:

- s originálom dokumentu

- s notársky osvedčenou kópiou originálu

- s obyčajnou kópiou

Ako isto uznáte, na takýto odborný preklad je skutočne vhodné osloviť profesionálov. Tých nájdete v prekladateľskej agentúre aspena.sk, kde vám ochotne pomôžu s akoukoľvek formou prekladu. Rýchlo, spoľahlivo a so zárukou spokojnosti. Tak si nechajte poradiť.

Autorské právo: ximagination / 123RF Reklamní fotografie