Poznáte transformátor a viete na čo slúži?

Poznáte transformátor a viete na čo slúži?

Mnohí z nás o tom ani nevedia, ale s  transformátormi sa stretávame každý deň. Transformátory sú takmer vo všetkých elektrických spotrebičoch, ktoré nám prídu na um.

Čo je to transformátor?

Je to netočivý elektrický stroj, ktorý pracuje na princípe elektromagnetickej indukcie. Mení elektrickú energiu jedného napätia na elektrickú energiu ďalšieho, buď iného, alebo rovnakého napätia, keď je cieľom galvanicky oddeliť dva elektrické obvody. Mení prúdové napätie aj napäťové pomery v obvode, avšak frekvencia zostáva zachovaná.

Z čoho sa skladá transformátor?

Skladá sa z dvoch alebo viacerých cievok, ktoré majú jeden spoločný magnetický obvod. Ten sa využíva ako konštrukčný prvok. V niektorých prípadoch majú transformátori obvody navyše prekryté ďalšou izolačnou vrstvou, alebo sú zaliate do nejakej hmoty.

Transformátory sa delia:

1.    Podľa tvaru jadra na

2.    Podľa prúdovej zostavy na

  • Jednofázové transformátory
  • Trojfázové transformátory
  • Viacfázové transformátory

Využitie transformátoru

Transformátory využívame v živote úplne bežne.  Pri telefónoch, počítačoch či kuchynských robotoch. Jednoducho sú nevyhnutné pre väčšinu elektrických prístrojov.

V podstate zosilnia alebo naopak zoslabia prísun elektrického napätia do zariadenia podľa potreby. Je to potrebné, pretože každé zariadenie potrebuje na fungovanie inú silu napätia.

Transformátor v našom živote

V konečnom dôsledku, pokiaľ sa nepohybujeme v svete elektroniky, je normálne že o transformátoroch sme doteraz ani nevedeli. Alebo sme si ich podobne ako elektromagnet a jeho využitie, ani neuvedomovali vo svojom živote. Pritom je to úplne bežná vec.

Keď budeme nabudúce púšťať počítač, môžeme si spomenúť na to, že funguje len vďaka transformátoru. Možno potom viac oceníme všetky výdobytky, ktoré máme k dispozícii.