Starostlivosť o člena rodiny a opatrovanie na plný úväzok

Zdravie je tá najdôležitejšia vec v našom živote. Často sa však v neočakávanej chvíli stane, že niektorý člen vašej rodiny môže ostať imobilný, alebo bude potrebovať neustálu starostlivosť poskytovanú odborným zdravotníkom. Pomocnú ruku mu môžete poskytnúť aj vy, avšak treba si uvedomiť, čo všetko taká starostlivosť znamená. Existujú však aj možnosti, ako si takúto situáciu aspoň o trochu zlepšiť.

Pokiaľ sa človek ocitne v situácii, že je odkázaný na niekoľkohodinovú alebo celodennú starostlivosť, vtedy je dôležité, ak má oporu vo svojej rodine. Tá je potrebná nielen po psychickej stránke, ale ak ide o imobilného pacienta, tak aj po fyzickej. Takáto starostlivosť o blízkeho si vyžaduje obetavosť, empatiu, veľa trpezlivosti a, samozrejme, aj fyzickú zdatnosť.

Chorobe, ktorá potrápi vášho príbuzného, treba prispôsobiť celý životný štýl a chod domácnosti. Jednou z možností je zaplatenie opatrovateľskej starostlivosti aj v domácom prostredí, ktorá sa zameriava najmä na pomoc pri príjme potravy, dodržiavaní hygieny a transporte z jedného miesta na iné.

Po odbornej stránke môže byť starostlivosť poskytnutá zdravotníkom lepšia, no mnohokrát hrá dôležitú úlohu aj psychika pacienta – preto býva v mnohých prípadoch pomoc od člena rodiny vyhovujúcejšia.

Častým problémom býva inkontinencia

Hoci ide o delikátny problém, o ktorom chce málokto hovoriť, inkontinenciou trpí oveľa viac ľudí, ako by sa mohlo zdať. Okrem seniorov postihuje aj mladšie ročníky, napríklad ženy po pôrode, ale aj deti a často býva pridruženým zdravotným problémom iných ochorení. Oveľa zložitejšie je bojovať s inkontinenciou, teda samovoľným únikom moču u ležiacich pacientov. Medzi základné oblasti, na ktoré sa sústreďuje starostlivosť o inkontinentného pacienta, patria:

  • Úprava prostredia a odevu pacienta – dôležitý je najmä správny výber lôžka, ideálne polohovateľného, ktoré je potrebné zakryť posteľnou plachtou určenou pre pacientov s inkontinenciou alebo špeciálnou absorpčnou podložkou. Posteľnú bielizeň treba udržiavať suchú a čistú. Čo sa týka odevu pre pacienta, ideálny je taký, ktorý sa jednoducho prezlieka.
  • Starostlivosť o pokožku pacienta – pri inkontinencii je pokožka oveľa viac vystavovaná riziku zaparenia sa, podráždenia alebo iného poškodenia. Preto je dôležité predchádzať mechanickému poškodeniu tým, že plachty na lôžku budú dostatočne napnuté; chemickému poškodeniu močom dodržiavaním pravidelnej hygieny – teda pravidelným umývaním a dôkladným osušením a ošetrením špeciálnymi gélmi alebo zásypmi.
  • Pomôcky pri inkontinencii – medzi základné patria gumené ochranné rukavice, kôš na použité pomôcky, podložná misa, navlhčené utierky na čistenie a prípravky na starostlivosť o kožu pacienta. V prípade mobilných pacientov sú veľmi účinnou pomôckou na zmiernenie ťažkostí absorpčné pomôcky – vložky, plienky alebo nohavičky, ktoré pohlcujú vlhkosť, nepríjemný zápach a zabraňujú pretečeniu. Navyše sú vyrábané z jemného materiálu, aby nedochádzalo k podráždeniu pokožky. Tieto môžu výrazne zlepšiť kvalitu života inkontinentného pacienta.
  • Dostatočný pitný režim – hoci sa pacienti príjmu tekutín pri inkontinencii často vyhýbajú, aby dochádzalo k menej častému močeniu, dôležité je sledovať dostatočný prísun tekutín, aby nedošlo k dehydratácii pacienta.
  • Psychická podpora – pacienti, či už ležiaci, ale aj mobilní, sa často cítia menejcenní alebo si myslia, že pre svoju rodinu predstavujú veľkú záťaž, čo môže tiež do značnej miery ovplyvniť ich zdravotný stav. Pacientovi preto treba venovať dostatočnú pozornosť a lásku a, samozrejme, byť trpezlivý. Nikdy totiž neviete, kedy aj vy možno budete potrebovať takúto pomoc od niekoho iného, preto sa vžite do pocitov pacienta a snažte sa čo najviac o skvalitnenie jeho života.
  • Edukácia pacienta aj rodiny – ako pri všetkých chorobách, aj pri problémoch s únikom moču je dôležité vedieť, ako správne postupovať pri starostlivosti, aké zvoliť vhodné ochranné inkontinenčné pomôcky, ale aj to, ako by sa mal pacient s týmto problémom stravovať a aký by mal viesť životný štýl. Dôkladne si preto naštudujte všetky potrebné informácie, aby bola starostlivosť o pacienta čo najlepšia.
  • Posilňovanie svalov panvového dna – v skorších štádiách inkontinencie dokáže byť veľmi nápomocné praktizovanie cvičenia na posilnenie svalov panvového dna, čo môže pomôcť niekedy aj k úplnému vymiznutiu problému alebo aspoň k zmierneniu príznakov. Cvičenie je možné vykonávať aj v domácom prostredí, resp. hocikde sa pacient nachádza a to pomocou tzv. Kegelových cvikov. Účinnejšie môže byť cvičenie pod dozorom vyučeného fyzioterapeuta.

Hoci je starostlivosť o chorého člena rodiny náročná, vedzte, že po psychickej stránke je to náročné aj preňho, takže buďte empatickí, aby sa aj napriek chorobe necítil byť menejcenným alebo odsudzovaným. Pokiaľ sa na takúto veľkú zodpovednosť necítite a máte dostatok finančných prostriedkov, zvoľte radšej možnosť špeciálnej starostlivosti od odborne vyučeného zdravotníka.