Máte veľkú spotrebu vody? Príčinou môže byť prasknuté potrubie

Máte veľkú spotrebu vody? Príčinou môže byť prasknuté potrubie

Zdá sa vám, že sa enormne zvýšila spotreba vody vo vašej domácnosti? Tento nepríjemný poznatok môže súvisieť s inštalatérskou poruchou. Najčastejšie sa jedná o prasknuté potrubie, cez ktoré voda uniká bez toho, aby ste dokázali spozorovať miesto úniku.

Možné príčiny zvýšenej spotreby vody

V úvode sme spomínali, že za zvýšenou spotrebou studenej vody môže byť prasknuté potrubie. Ešte pred tým, ako sa pustíte do odhalenia poruchy potrubia, dajte si skontrolovať samotný vodomer. Niekedy sa za zvýšenou spotrebou vody skrývajú na prvý pohľad malichernosti. Napríklad vám môže pretekať záchod alebo ste si nevšimli kvapkajúcu vodovodnú batériu. Skontrolovať by ste mali tiež trúbky vedúce k vodomerom, a ak spozorujete v ich okolí vlhké miesta, preverte ich stav. Uvedené poruchy odstránite ľahko, ale čo s prasknutým potrubím? Pri menších prasklinách v potrubí je ťažké nájsť puknuté miesto. Môže ísť naozaj o miniatúrnu puklinu, cez ktorú v malom množstve, ale zároveň neustále voda presakuje. Naopak väčšie havárie sa prejavia ihneď a prúd vodu spozoruje prakticky v momente prasknutia potrubia. V tomto prípade volajte vodárenskú havarijnú službu. V našom hlavnom meste patrí medzi profesionálov havarijná služba vody v Bratislave Vortech, ktorá zabezpečuje nielen opravy potrubí.

Ako zistiť únik vody z potrubia

Havarijné opravy potrubí a iné inštalatérske služby firmy Vortech sú komplexným riešením problémov s upchatými odtokmi a odpadmi, s opravami vodovodných potrubí, čistením kanalizácií a žúmp alebo sanáciou potrubia. Jediným stopercentným spôsobom, ako zistiť stav vášho potrubia a identifikovať jeho porušenie je monitoring. Detekcia únikov vody je nielen lokalizáciou miesta poruchy, ale tiež prevenciou pred rozšírením poruchy do takých rozmerov, že bude nutné realizovať búracie a výkopové práce. Firma Vortech presne určí miesto a rozsah poruchy. Následne vám odporučí najlepšie možnosti odstránenia problému. Nemusíte sa obávať, že pôjde ihneď o búranie. Všetky opravy sa robia s ohľadom na váš komfort, a preto ide o čo najšetrnejšie odstránenie príčin úniku vody. Jednou z možností je napríklad bezvýkopová oprava potrubia, ktorá sa realizuje pomocou špeciálnej techniky. Táto technika umožňuje odstrániť poruchu bez narušenia terénu.